Wykonanie zdjęcia, retusz komputerowy, korekta tonalna