Wykonanie zdjęć, retusz komputerowy, korekta tonalna