Wykonanie zdjęć, Retusz komputerowy, korekta tonalna