Wykonanie projektu oraz zdjęć z pełną obróbką graficzną.